Klubové činnosti

Zvuková střelba 2017
Sebeobrana 2017
Šachy 2016
Plstění 2016
Sebeobrana 2016
Šachy 2017
Turnaj zvuková střelba 4.12.17
Keramický kroužek 01/19