Stížnosti a jejich vyřizování

Stížnosti a jejich vyřizování v TyfloCentru Ústí nad Labem, o.p.s.
Výtah z vnitřní směrnice č. 13/2014

Příloha č. 3 Vnitřní směrnice TyfloCentra Ústí nad Labem o.p.s. č. 13/2014

Vyjádřete, prosím, co se Vám nelíbí, co bychom měli zlepšit.

Sdělte nám svou připomínku, podnět či stížnost ústně nebo nejlépe písemnou formou. V naší klubovně je umístěn sběrný box pro vaše připomínky či stížnosti. Do schránky na poštu můžete vložit také anonymní dopis.

O podání a vyřízení stížnosti můžete požádat jakoukoli jinou fyzickou či právnickou osobu.

Stěžovat si můžete:

 1. u sociální pracovníka TyfloCentra
 2. u ředitelky TyfloCentra na adrese:
  TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
  Mgr. Alena-Kristina Bašníková
  Hrnčířská 64/4 Ústí nad Labem
  tel.: 774 135 475
 3. e-mail: basnikova@tyflocentrum.cz
 4. nebo u předsedy správní rady TyfloCentra Ústí nad Labem o.ps s. na adrese:
  Předseda správní rady TyfloCentra Ústí nad Labem o.p.s.
  Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Stížnosti jsou vyřizovány vždy písemně, pokud možno do 30 dnů ode dne doručení stížnosti osobě, pověřené k jejímu vyřízení. O případné delší lhůtě budete písemně informováni.

Na požádání Vám odpověď na Vaši stížnost zašleme ve zvětšeném tisku nebo též v digitální podobě či v Braillově písmu.

V případě, že budete nespokojeni s vyřízením Vaší stížnosti, máte právo požádat o prošetření

 1. nadřízeným pracovníkem,
 2. nebo zakladatelem TyfloCentra Ústí nad Labem o.p.s., kterého zastupuje prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel. 221 462 462, e-mail: prezident@sons.cz,
 3. či nezávislým orgánem, kterým je např.
  • Asociace občanských poraden, Tachovské náměstí 3, 130 00 Praha 3, tel. 222 780 599, mobilní tel. 774 529 966, fax 222 212 723, e-mail: aop@obcanskeporadny.cz
  • Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888, e-podatelna: podatelna@ochrance.cz

Úplné znění vnitřní směrnice TyfloCentra Ústí nad Labem o.p.s. Stížnosti a jejich vyřizování. V tištěné, digitální a zvukové podobě či v Braillově písmu je na vyžádání k dispozici v naší klubovně.