Doplňkové služby

- jedná se o malou úpravu v domácnosti, úklid atp., cena je 90 Kč/ hod. (počítá se každá započatá hodina)

- doprava autem - 1 jízda / 100 Kč

 

Tyto služby jsou určeny jen pro těžce zrakově postižené.

 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby

jsou terénní nebo ambulantní služby zaměřené na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv oprávněných zájemců a při vyřizování osobních záležitostí.

Obsah služby:

▵ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

▵ doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,

▵ doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

▵ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

▵ pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

▵ pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

▵ předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace nevidomým nebo těžce zrakově postiženým osobám

Komu je služba určena:

Osobám se zrakovým postižením od 16 let.

Poslání služby:

Zlepšit možnosti zrakově postižených osob při pohybu a orientaci v neznámém prostředí, pomoci překonávat bariéry v kontaktu se společenským prostředím.

Cíl služby:

Překonávat bariéry a zlepšit mobilitu zrakově postižených a zvýšit tak jejich soběstačnost.

Zásady služby:

▵ důvěra a bezpečí

▵ empatie

▵ sebeurčení

▵ samostatnost

Forma služby:

ambulantní a terénní

Místo poskytování služby:

Hrnčířská 64/4 Ústí nad Labem – ambulantně

Na budově je umístěn akustický orientační majáček, uvnitř jsou umístěny vodící linie.

Čas poskytování služby:

Po, Pá: 9 – 12 h – forma ambulantní

St, Čt: 8 - 16 h – forma terénní

Individuální plánování:

Na základě zjištění potřebnosti poskytované služby je její průběh naplánován klientem společně s našimi pracovníky. Způsob provedení závisí jak na schopnostech, možnostech či zdravotním stavu klienta, tak na našich možnostech. Vše, co společně naplánujeme, bude průběžně hodnoceno, a pokud se klient rozhodne, můžete své naplánované cíle změnit v souladu s našimi vnitřními pravidly pro poskytování průvodcovské a předčitatelské služby. Pro každého klienta jsou vedeny klientské listy se záznamy o průběhu poskytované služby, a pokud se jedná o klienta dlouhodobého, tak i s plánem rozvoje.

Součástí služby je také bezplatné základní poradenství.

Cena služby: 120 Kč/ hod.

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena-Kristina Bašníková, sociální pracovnice, mobil: 774 135 475

e-mail: basnikova@tyflocentrum.cz 

Sociální rehabilitace

Je sociální služba poskytovaná terénní nebo ambulantní formou, sestávající z mnoha různých specifických činností, jejichž cílem je kompenzovat stávající zrakový hendikep a najít vhodné techniky a činnosti pro zvýšení samostatnosti a soběstačnosti i jemu navzdory.

Komu je služba určena:

Osobám se zrakovým postižením od 16 let.

Poslání služby:

Vzděláváním umožnit rozvoj znalostí a dovedností, které do určité míry kompenzují zrakové postižení a zlepšují tak začlenění do běžného života společnosti.

Cíl služby:

Pomoci překonávat zrakově postiženým informační a komunikační bariéry, prostřednictvím náročných kompenzačních pomůcek a vzdělávání. 

Zásady služby:

▵ individuální přístup k potřebám uživatele

▵ podpora aktivity

▵ samostatnost

Forma služby:

ambulantní a terénní 

Obsah služby:

Služba nabízí kurzy nácviku obsluhy náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC a zlepšování komunikačních dovedností.

Zahrnuje:

▵ zaškolení v ovládání pomůcek na bázi PC, ozvučeného mobilního telefonu aj.

▵ zaškolení obsluhy digitální zvětšovací lupy pro slabozraké

▵ pomoc při nácviku komunikačních dovedností

▵ sociálně aktivizační služby - zvuková střelba, šachy, jóga pro nevidomé, kroužek plavání, modelování, výlety a kulturní akce aj.

 

Místo poskytování služby:

Hrnčířská 64/4 Ústí nad Labem – ambulantně Na budově je umístěn akustický orientační majáček, uvnitř jsou umístěny vodící linie.

 

Čas poskytování služby:

Po, Čt: 9 - 13 h – forma ambulantní

Út: 9 - 15 h – forma terénní

St: 9 - 13 h – forma terénní

Pá: 9-12 h – forma terénní

Forma ambulantní nebo terénní 

Individuální plánování:

Na základě zjištění potřebnosti poskytované služby je její průběh naplánován klientem společně s našimi pracovníky. Způsob provedení závisí jak na schopnostech, možnostech či zdravotním stavu klienta, tak na našich možnostech. Vše, co společně naplánujeme, bude průběžně hodnoceno, a pokud se klient rozhodne, můžete své naplánované cíle změnit v souladu s našimi vnitřními pravidly pro poskytování průvodcovské a předčitatelské služby. Pro každého klienta jsou vedeny klientské listy se záznamy o průběhu poskytované služby, a pokud se jedná o klienta dlouhodobého, tak i s plánem rozvoje. Součástí služby je také bezplatné základní poradenství.

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena-Kristina Bašníková, sociální pracovnice, mobil: 774 135 475

e-mail: basnikova@tyflocentrum.cz 

Lektor: Petr Adamovský, pracovník v sociálních službách adamovsky@tyflocentrumusti.cz