Podporují nás

Pokud chcete pomáhat s námi,

přihlaste se jako dobrovolník/dobrovolnice

či

přispějte svým darem na náš účet 882980329/0800.

 

Rok 2019

 

V listopadu nás podpořil Nadační fond Zeměkvět  velkou finanční částkou a velmi nám pomohl ve složité finanční situaci. Za podporu mnohokrát děkujeme!

Děkujeme mnohokrát všem, kteří nám pomohou s realizací orientačního pochodu v říjnu 2019.

Jsou to:
- Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města Ústí nad Labem , Ústecká komunitní nadace a Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme - poskytli finanční příspěvek na realizaci pochodu
- Noesis - vyrobili nám reklamní letáky a roll organizace, půjčí stoly a židle na stanoviště
- Enter UL - zveřejní o nás rozhovor do říjnového Enteru a půjčí nám stoly, židle a další věci pro zázemí pochodu, ochotně pomáhali s cennými radami
- Fakulta sociálně ekonomická UJEP - studenti budou pomáhat jako dobrovolníci při organizaci pochodu
- Spolchemie - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Mýdlo s Jelenem a Březňák - poskytli výrobky jako ceny pro soutěžící a přispěli na realizaci pochodu
- Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - poskytli nám prostor pro výlep letáků v autobusech a zajistili jejich výlep

- spisovateli Josef Formánek , který na akci bude mít autorské čtení ze své poslední knihy 

 

Společnost Globus nám poskytla v rámci programu Lepší svět příspěvek na realizaci projektu NEVASTUDII - doprovody pro nevidomé.

Mnohokrát děkujeme městu Ústí nad Labem za příspěvek na realizaci rekondičního pobytu pro klienty a na realizaci zážitkových seminářů.

Společnost Spolchemie podpořila v rámci programu Minigranty náš keramický kroužek pro naše klienty. Mnohokrát děkujeme! 

V rámci programu Tesco - Vy rozhoduje, my pomáháme, jsme v létě 2019 získali ještě 3.místo s projektem Orientační pochod pro nevidomé a zrakově postižené.

V rámci programu Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme získali 3.místo s projektem Mobilní ozvučené aplikace. Děkujeme mnohokrát. Příspěvky využijeme na na vývoj aplikace spolu s prostředky, které jsme obdrželi v roce 2018 od Globusu v rámci programu Lepší svět. Kromě toho nám na aplikace přispěla i Tesco v programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

ZO OS při Spolchemii s námi navázali spolupráci a v rámci náhraního plnění si od nás nakoupili masáže v naší chráněné dílně. Mnohokrát děkujeme za podporu a těšíme se na spolupráci!

 

Mnohokrát děkujeme i městům Louny, Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice a Chomutov, které nám přispěli na fungování našich sociálních služeb v kraji. Město Ústí nad Labem nám také přispělo na realizaci zážitkových seminářů pro školy, na orientační pochod po městě a víkendový rekondiční pobyt pro klienty. Děkujeme.

Dále velmi děkujeme společnosti Adler Czech, a.s. a Kontu Bariéry a Nadaci ČEZ a Fondu Ústeckého kraje za příspěvky na Braillskou tiskárnu pro naše klienty. Fond Ústeckého kraje nám také poskytl příspěvek ještě na vývoj ozvučené mobilní aplikace. 

Díky programu ČSOB pomáhá regionům - podzimní výzva jsme mohli pro naše klienty pořídit tandemové kolo, které je určeno pro naše klienty z celého Ústeckého kraje. Mnohokrát děkujeme.

 

Rok 2018

Měsíčník Enter nás podpořil barterovou spoluprací. Za masáže jsme v říjnu 2018 uskutečnili rozhovor s naší paní ředitelkou. Mnohokrát za tuto příležitost děkujeme!

Dopravní podnik města Ústí nad Labem nás podpořil barterovou spoluprací. Za masáže jsme mohli na ústecké trolejbusy nalepit reklamu na naší masérnu a pedikúru. Děkujeme!

Průvodcovské a předčitatelské služby a služby sociální rehabilitace jsou pro naše klienty také realizovány za finanční podpory města Lovosice a Teplice. Moc děkujeme!

Společnost KS Kolbenschmidt Czech Republic ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací, Adler International a Noesis nám přispěli na plavbu lodí pro naše klienty z Děčína do Bad Schandau, která se měla uskutečnit v červenci 2018. Kvůli nízkému stavu vody jsme místo toho museli zvolit náhradní program a s klienty jsme do Německa jeli autem do termálních lázní do Bad Schandau, zároveň jsme z příspěvků uhradili i část nákladů na workshop se sdružením Slepíši. Všem velice děkujeme!

Díky programu Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme jsme získali příspěvek na konání workshopu s výukou unikátní řemeslné techniky práce s keramickou hlínou a výstavu děl ve spolupráci se sdružením Slepíši. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na realizaci na podzim 2018.

Již podruhé jsme získali dotaci na sociální služby od města Chomutov! Velmi si vážíme toho, že nás opět podpořilo. Děkujeme!

Průvodcovské a předčitatelské služby a služby sociální rehabilitace jsou pro naše klienty také realizovány za finanční podpory města Litoměřice. Moc děkujeme!

Průvodcovské a předčitatelské služby a služby sociální rehabilitace jsou pro naše klienty také realizovány za finanční podpory statutárního města Děčína. Moc děkujeme!

Velmi děkujeme za příspěvek společnosti Spolchemie na jarní setkání s klienty, které se uskutečnilo 12.4.18 v naší klubovně. Pro klienty to byl velmi zajímavý zážitek - někteří prvně sázeli květiny, zdobili perníčky a připomněli si historii Velikonoc. Ještě jednou děkujeme! 

Díky Nadaci ČEZ jsme mohli koupit kamerovou lupu Traveller HD. Připojili jsme ji mezi kompenzační pomůcky, jež máme k dispozici v klubovně pro naše klienty. Máme z velkou radost, děkujeme!

 

Rok 2017

Společnost Peter Cremer Central Europe s.r.o. nám poskytla příspěvek na tvorbu interních metodik pro zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb dle standardů MPSV. Za příspěvek velmi děkujeme! 

Za příspěvek od nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci můžeme našim slabozrakým klientům pořídit kamerovou lupu Snow7 White. Doplní naše vybavení kompenzačních pomůcek a bude opět sloužit všem našim slabozrakým klientům. Příspěvku si velmi vážíme!

V listopadu 2017 jsme realizovali vernisáž obrazů nevidomého malíře pana Pavla Pachmana, jednoho z našich klientů. Akce se uskutečnila v OC Pivovar v Děčíně ve výstavních prostorách. Nadace Divoké husy nám zdvojnásobila výtěžek akce a za něj můžeme pořídit další kamerovou lupu. Za podporu mnohokrát děkujeme! 

Díky společnosti innogy Energie s.r.o. jsme pro naše slabozraké klienty zakoupili také lupu Maggie a dále dálkový ovladač, který slouží k ovládání akustických zařízení na významných budovách a dopravních prostředcích pro nevidomé a slabozraké. Obě zařízení jsou pro klienty k dispozici v naší nové klubovně a budeme je využívat i pro demonstraci vůči veřejnosti. Za příspěvek velmi děkujeme! 

Za podpory společnosti Spolchemie, a.s. jsme pro naše slabozraké klienty pořídili přenosnou kamerovou lupu Compact+ HD. Slouží v klubovně, ale i jako demonstrativní pomůcka pro ty, kteří by si ji potřebovali koupit a i vůči široké veřejnosti. Spolchemie vnímá tuto podporu ve svém regionu jako potřebnou a my za ni velmi děkujeme.

Díky společnosti Globus ČR, k.s. můžeme v hypermarketu nakupovat na nabitou kartu zboží podle našich aktuálních potřeb. Na oplátku poskytujeme zaměstnancům hypermarketu masáže od našich nevidomých masérů. Velmi si vážíme takové podpory a dlouhodobé spolupráce.

Velké díky patří Nadaci VINCI v České republice, díky které jsme mohli zakoupit čtečku pro nevidomé klienty, která umí převádět běžný text do poslechu. Čtečka bude slouží našim klientům v nové klubovně a zároveň jako demonstrativní pomůcka k osvětě pro další nevidomé a slabozraké, ale i pro širokou veřejnost.

Rádi bychom poděkovali Ústeckému kraji, který nám opět poskytl dotaci na realizaci našich sociálních služeb. Dotace významně pokrývá rozpočet naší společnosti.

Velké poděkování patří společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o., která nám přispěla na průvodcovské a předčitatelské služby pro naše klienty.

Průvodcovské a předčitatelské služby a služby sociální rehabilitace jsou pro naše klienty také realizovány za finanční podpory statutárního města Chomutova.

  

Rok 2016

Velké díky patří Nadačnímu fondu Avast, který nás i letos podpořil a pomáhá nám vytvořit stabilní a udržitelné financování naší neziskové společnosti i chráněné dílny.

Velké díky patří všem našim podporovatelům, bez nichž by se naše projekty pro osoby nevidomé a s těžkým zrakovým postižením nemohly v žádném případě uskutečnit.

Úřad práce v Ústí nad Labem nám přispěl na zřízení tří pracovních míst pro osoby s těžkým zrakovým postižením, které zaměstnáme v TyfloCentru – 2 maséry a jednoho lektora IT.

Díky Nadačnímu fondu avast budeme moci zrealizovat projekt otevření masážního salonu, kde zaměstnáme 2 nevidomé maséry a který bude sloužit široké veřejnosti. Zároveň budeme moci otevřít specializované kurzy používání PC pro nevidomé a těžce zrakově postižené - jedním z lektorů bude také mladý muž s praktickou nevidomostí, který prochází v současné době odborným školením v Praze.

Díky sponzorskému daru od společnosti Peter Cremer Central Europe s.r.o. jsme pořídili a v současné době instalujeme hlasový navigační majáček pro nevidomé nad vchod do TyfloCentra.

Fond Miroslava Dušánka nám štědře přispěl na zajištění provozu poskytovaných služeb, především sociální rehabilitace.

Díky projektu Čtení pomáhá jsme mohli opravit a znovu zprovoznit braillskou tiskárnu pro tisk dokumentů pro nevidomé v Braillově písmu a spustit prezentaci nového blind-friendly webu a Facebook stránky ústeckého TyfloCentra - velké díky všem dětem, které četly a přispěly na náš projekt a Nadaci Martina Romana, která projekt podpořila finančně.

Nadace ČEZ nás letos doslova zachránila, když svým štědrým nadačním příspěvkem podpořila provoz a chod TyfloCentra.

Rádi bychom projevili velkou vděčnost Ústecké komunitní nadaci, která nám pomohla se zpracováním několika projektů a mimo jiné jsme jejím prostřednictvím získali příspěvek a dar od společnosti a KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., z projektu Čtení pomáhá a z Fondu Miroslava Dušánka.

Fond Ústeckého kraje nám letos přispěl nemalou částkou na provoz služeb sociální rehabilitace pro nevidomé a na průvodcovské a předčitatelské služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené.

Naším pravidelným přispěvatele je také náš zakladatel a to Sjednocená Organizace Nevidomých a Slabozrakých.